מהו אפ"י

 

מהו אפ"י?

אפ"י – אגף הפיקוח על הייצוא הבטחוני.

אפ"י הינו אגף במשרד הביטחון אשר מטרתו להסדיר את כל פעילויות הייצוא הביטחוני מהארץ וליישם במדינת ישראל את חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני התשס"ז- 2007.

כל יצרן ו/או סוחר ממדינת ישראל אשר רוצה לשווק ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירותים ביטחוניים, נדרש להירשם באפ"י ולהוציא רישיון שיווק וייצוא.

סוגי רישיונות באפ"י

 

אילו סוגי רישיונות קיימים באפ"י ?

רישיון שיווק ביטחוני- מי שמעוניין למכור ציוד, ידע או שירות ביטחוני נדרש לרישיון שיווק ביטחוני. קודם לכן יש צורך ברישום במרשם היצוא הביטחוני וסיווג המוצר/ידע/שירות בידי אפ"י. הרישיון ניתן ל-3 שנים.

רישיון יצוא ביטחוני- מי שמעוניין לייצא ציוד, ידע או שירות ביטחוני נדרש לרישיון יצוא לפני ביצוע היצוא בפועל. קודם לכן יש צורך ברישום במרשם היצואנים, קבלת רישיון שיווק ביטחוני או פטור מרישיון שיווק ביטחוני למוצר אשר סווג בידי אפ"י כבלמ"ס. הרישיון ניתן ל-3 שנים.

רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית - חובה לקבל רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית בקשר למכירת ציוד דו-שימושי מפוקח הכלול תחת צו הפיקוח על יצוא ביטחוני.

רישיון העברת המשך - אדם בעל רישיון יצוא ביטחוני עם תנאי לגבי זהות המשתמש הסופי לא יאפשר למשתמש הסופי להעביר ציוד, ידע או שירות אלא אם כן בעל רישיון היצוא הביטחוני קיבל אישר מהרשות המוסמכת.

רישיון שינוי שימוש סופי - אדם בעל רישיון יצוא ביטחוני עם תנאי לגבי השימוש הסופי לא יאפשר למשתמש הסופי לשנות את השימוש הסופי בציוד, ידע או השירות הביטחוני אלא אם כן בעל רישיון היצוא הביטחוני קיבל אישר מהרשות המוסמכת.

רישיון יצוא ציוד בטחוני במעבר - רישיון לייצא ציוד ביטחוני אשר נכנס למדינת ישראל בדרך החוצה ממנה, כאשר הוא נפרק מכלי הובלה לפני היציאה מהארץ.

רישיון תיווך בין גורמי חוץ - רישיון לבצע פעולות תיווך בין גורמי חוץ, בין אם הפעולות מתבצעות בישראל ובין אם מחוצה לה. ההתייחסות היא לציוד לחימה, ציוד טילים, ידע או שירות בנושא.

הליך הגשת הבקשה לאפ"י

 

הליך הגשת הבקשה לאפ"י

  • מגיש הבקשה ימלא את כל המידע, הפרטים וההצהרות באופן מלא ומדויק כפי שנדרש בטופס.
  • מגיש הבקשה יצרף את המסמכים אשר נדרשים בטופס ומסמכים נוספים אשר עשויים לתמוך בבקשה(0המסמכים יהיו בשפה עברית/אנגלית ומקוריים בלבד).
  • הבקשה תוגש לאפ"י דרך האינטרנט, בדואר או בצורה ידנית.

יש לשים לב כי לא יתקבל טופס אשר לא ימולא באופן מלא ומדויק או שהגשת הבקשה לא תכלול את המסמכים הנדרשים.

 

 

מעוניין להגיש בקשה לרישיון ייצוא ביטחוני? לחץ כאן ונשמח לחסוך לך את הביורוקרטיה וללוות אותך בהליך מקצועי עד קבלת הרישיון.

 

הניסיון שלנו - ההצלחה שלך!