בחודשים האחרונים פרסם משרד הבריאות את תקנות הרוקחים החדשות אשר מבוססות על הרגולציה האירופאית (EC 1223/2009).
התקנות צפויות להביא להפחתת החסמים בשוק התמרוקים בישראל ולהקל באופן משמעותי על היצרנים והיבואנים בתחום.