ננו חלקיק (nanoparticle) הוא חלקיק של חומר שאחד מממדיו לפחות קטן מ- 100nm.
בשנים האחרונות, נבדקו והוכנסו מספר חומרי ננו המותרים לשימוש בתמרוקים על פי תקנות הרגולציה החדשות (בהתאם לרגולציה האירופאית).

הנוהל מגדיר את מדיניות משרד הבריאות בנוגע לרישוי של תמרוקים המכילים חומרי ננו במדינת ישראל וייתכן כי בעתיד יכנסו חומרים נוספים בגודל ננו לקטגוריית החומרים המותרים לשימוש בתמרוקים.