אושר בכנסת "מסלול תצהיר" מול הרשות הארצית לכבאות, במסגרתו עסקים רבים יוכלו לקבל רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות.

מדובר במסלול קצר וידידותי הנועד להקל בנטל של עשרות אלפי עסקים.

"מסלול תצהיר" יכנס לתוקפו מיד עם חתימת שר הפנים על צו רישוי עסקים המתוקן.