בעקבות בקשת שר הבריאות, אושרה דחייה של שלושה חודשים לתחילת התיקון לפקודת הרוקחים - פרק ב' - אסדרת ענף התמרוקים.
החוק יחול החל מתאריך 29.9.17.