Good Manufacturing Practice) GMP) הוא תקן לתנאי ייצור נאותים.

תקן GMP בתעשיית המזון מגדיר כללי איכות ובקרה על תהליכי ייצור המזון במטרה לנהל ולמנוע סיכונים ולהבטיח איכות מוצר גבוהה ומוצרי מזון בטוחים לשימוש הצרכן. 

מעוניין בתקן GMP בסבסוד משרד הכלכלה? 

מי מחויב לעמוד בתקן GMP

 

מי מחויב לעמוד בתקן GMP?

במדינת ישראל יצרני מזון כדוגמת מפעלי תוספי תזונה ומוצרי מזון, מחויבים לעמוד בדרישות תקנות בריאות הציבור (תנאי ייצור נאותים) -התשנ"ג-1993 .

לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו -2015, יצרני מזון מחויבים להחזיק "אישור ייצור נאות"- תקן HACCP או תקן GMP, לגבי סוגי מזונות מסוימים הקבועים בתקנות.

*מפעלים לתוספי תזונה ומפעלים המסמנים מוצרים "ללא גלוטן" מחויבים בעמידה בדרישות תקן GMP.

במידה ומתגלים בעיות באיכות המוצרים או בבטיחות צריכתם, קיימת על היצרנים חובת דיווח למשרד הבריאות.

GMP certificate

 

יתרונות ההסמכה לתקן GMP

1.מפעלי מזון אשר יקפידו על נהלי בקרה ואיכות כדי למנוע את סיכון הצרכנים יספקו ללקוחותיהם מוצרי מזון איכותיים ובטיחותיים יותר. באופן זה הם יבנו לעצמם מוניטין בקרב הלקוחות ויעוררו את שביעות רצונם.

2.יצרנים אשר מייצרים מוצרי מזון בריאים, איכותיים ובטוחים תורמים לכלכה בישראל ולהתנהלות תקינה של תעשיית המזון באופן שכל הצדדים מרוויחים- יצרנים, יבואנים וצרכנים.

3.בקרה ופיקוח על תהליכי הייצור יצמצמו את מספר התקלות במוצרים הסופיים וימנעו מחדלים. יצרני מזון אשר לא יבצעו פעולות אלו עשויים להתמודד עם פגיעה בתדמיתם, חרם צרכנים, חשיפה לתביעות משפטיות וחקירת רשויות הבריאות ואמצעי התקשורת.

הליך הסמכה לתקן GMP

 

הליך ההסמכה לתקן GMP

שלב ראשון- יצרן המזון נדרש לעמוד בדרישת ניהול איכות ובטיחות מזון ולהגיש בקשה לאישור סימון מוצרי מזון בסמל  GMP - תנאי ייצור נאותים.

שלב שני- הבקשה מועברת לבדיקה בלשכת הבריאות שבתחומה נמצא המפעל. בנוסף , המהנדס המחוזי יערוך ביקורת במפעל. 

שלב שלישי- בשלב זה במידה ויש פערים במסמכים הדרושים, המפעל צריך להשלימם ורק אז התהליך ממשיך.

שלב רביעי- מפעלים העומדים בדרישות תקנת GMP מקבלים היתר לסימון מוצרי המזון בסמל GMP .

 

למפעלי מזון יש אחריות לספק לצרכנים מוצרי מזון בטוחים ואיכותיים!

 

 

רוצה לקבל "טעימה" נוספת בנוגע לאישור GMP למפעלי מזון ? השאר פרטים ונשמח לחזור אלייך.