ISO 14001

 

מהו תקן ISO 14001?

תקן ISO 14001:2015 הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה.

כיום, כשהמודעות לאיכות הסביבה הולכת וגוברת, מערכת לניהול הסביבה טובה לא רק לייעול וחסכון, אלא גם לפיתוח עסקי.

מסקר שנערך בתחום התברר כי יותר ויותר צרכנים מעדיפים להתקשר עם ארגונים שאינם מזהמים לסביבה, ויתרה מכך – תורמים לסביבה. העדפה בולטת היא לבעלי הסמכה לתקן ISO 14001. 

אין ספק שהסמכה לתקן ISO 14001 מהווה הצהרה בינלאומית לכך שהארגון שם את איכות הסביבה כערך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה.

ניהול סביבתי תקן ISO 14001

 

תועלות ניהול סביבתי באמצעות ת"י 14001:2015 ISO:

* ביטחון של לקוחות הארגון ובעלי עניין אחרים בכך שהארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.

* מאפשר ללקוח לזהות את הארגון כידידותי לסביבה.

* ניהול סביבתי משפר את עמדת הארגון בפני רשויות החוק בכל הקשור לסביבה.

* ניצול הזדמנויות לשימוש יעיל במשאבים וחסכון בתשומות כגון: חשמל, מים, חומרי גלם וכו'.

* הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר לדרישה הבסיסית של התקן).

 

למידע נוסף אודות תקן ISO 14001, תהליך היישום וכל שאלה בנושא אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.