SYNCבלוג

נשארים תמיד
בחזית המידע

רפורמת התמרוקים – דור 2.0

נובמבר 2021

רישום תמרוקים הינו תהליך הכרחי לכל מי שמתכוון לייצר, לייבא ולמכור תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה שונים בישראל.
הרישום וקבלתו נעשים במשרד הבריאות.
בחודשים האחרונים פרסם משרד הבריאות מדיניות רגולטורית חדשה בשוק התמרוקים בישראל עקב הרצון להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים וצמצום העומסים בהליך רישום התמרוקים.

קרא עוד

מה יעלה בגורלה של הרגולציה החדשה לתמרוקים?

נובמבר 2021

משרד הבריאות החליט ברגע האחרון כי הוא מושך את רפורמת התמרוקים שאושרה בדצמבר 2016 במסגרת חוק ההסדרים, והייתה אמורה להיכנס לתוקפה בסוף חודש ספטמבר 2017.
משיכת התקנות של רפורמת התמרוקים נעשתה לאור הקושי הרב ביישום הוראות החוק ללא התקנת תקנות, וכי ללא השלמת תיקון התקנות לא ניתן ליישם את הוראות החוק.

קרא עוד

תסקיר השפעה על הפרטיות שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות, תקן 27001 ISO ומה שביניהם

נובמבר 2021

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך המכיל המלצות לביצוע תסקיר השפעה על הפרטיות בקרב ארגונים במשק אשר עושים שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע רגיש ואישי, לצמצם…

קרא עוד

דרישות לתקני איכות מספקי משרד הביטחון

אוקטובר 2021

רמת הבטחת האיכות מבטיחה לספק משרד הביטחון יכולת השתתפות במכרזים וכן עבודה עם משרד הביטחון. המשמעות של רמות האיכות השונות היא החזקת הארגון בתעודות…

קרא עוד

מתי קוסמטיקאית רשאית להפעיל מכשיר חשמלי המוגדר כציוד רפואי?

אוגוסט 2021

התוספת השלישית לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, מתייחסת למכשירים חשמליים הפולטים קרינה המשמשים לטיפול אסתטי/קוסמטי. מכשירים אלו מוגדרים כציוד רפואי; ועל כן, על מנת שקוסמטיקאיות יוכלו להפעיל מכשירים אלו המוגדרים כציוד רפואי, על המכשירים להיות מאושרים על ידי אגף ציוד רפואי (אמ״ר) במשרד הבריאות, והדרך לשם היא לעמוד בהנחיות התוספת השלישית לחוק ציוד רפואי.

קרא עוד

השינויים בתקני ניהול סיכונים שכל יצרן ציוד רפואי צריך להכיר

אוגוסט 2021

תקן 14971 ISO מהדורה 2019 ותקן 24971 TR מהדורה 2020   תהליך ניהול סיכונים הינו הגורם המרכזי בפיתוח מכשיר רפואי בטוח ויעיל לשימוש, תהליך…

קרא עוד
cross
0
    עגלה ריקהחזרה לחנות