0
sync logo
SYNCבלוג

נשארים תמיד
בחזית המידע

רפורמת התמרוקים – דור 2.0

נובמבר 2021

רישום תמרוקים הינו תהליך הכרחי לכל מי שמתכוון לייצר, לייבא ולמכור תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה שונים בישראל.
הרישום וקבלתו נעשים במשרד הבריאות.
בחודשים האחרונים פרסם משרד הבריאות מדיניות רגולטורית חדשה בשוק התמרוקים בישראל עקב הרצון להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים וצמצום העומסים בהליך רישום התמרוקים.

קרא עוד

מה יעלה בגורלה של הרגולציה החדשה לתמרוקים?

נובמבר 2021

משרד הבריאות החליט ברגע האחרון כי הוא מושך את רפורמת התמרוקים שאושרה בדצמבר 2016 במסגרת חוק ההסדרים, והייתה אמורה להיכנס לתוקפה בסוף חודש ספטמבר 2017.
משיכת התקנות של רפורמת התמרוקים נעשתה לאור הקושי הרב ביישום הוראות החוק ללא התקנת תקנות, וכי ללא השלמת תיקון התקנות לא ניתן ליישם את הוראות החוק.

קרא עוד

מתי קוסמטיקאית רשאית להפעיל מכשיר חשמלי המוגדר כציוד רפואי?

אוגוסט 2021

התוספת השלישית לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, מתייחסת למכשירים חשמליים הפולטים קרינה המשמשים לטיפול אסתטי/קוסמטי. מכשירים אלו מוגדרים כציוד רפואי; ועל כן, על מנת שקוסמטיקאיות יוכלו להפעיל מכשירים אלו המוגדרים כציוד רפואי, על המכשירים להיות מאושרים על ידי אגף ציוד רפואי (אמ״ר) במשרד הבריאות, והדרך לשם היא לעמוד בהנחיות התוספת השלישית לחוק ציוד רפואי.

קרא עוד

קבלת אישור אמ"ר לציוד רפואי לפי UKCA בבריטניה - כיצד תוכל להיכנס עם המוצר הרפואי שלך לשוק הישראלי?

אפריל 2021

פרישת בריטניה מהאיחוד האירופאי ובשמה המוכר Brexit, הביאה לשינויים רגולטוריים במדינה בתחומים שונים ובפרט בתחום הציוד הרפואי. בבלוג הבא נפרט אודות השלבים לקבלת אישור אמ"ר לציוד רפואי בהתאם לשינויים הרגולטוריים שחלו בבריטניה.

קרא עוד

רישום אמ"ר: על תהליך קבלת אישור אמ"ר במשרד הבריאות

דצמבר 2020

תהליך רישום אמ"ר במשרד הבריאות אמור להימשך ארבעה עד ששה חודשים.
בלוג זה יוכל לסייע לך להבין כיצד תוכל לקבל את האישור בזמן קצר וביעילות.

קרא עוד

רישום אמ"ר וחוק ציוד רפואי

נובמבר 2020

על כל מי שמעוניין לייבא מכשיר או אביזר המסווג כמוצר רפואי, לרשום המוצר במשרד הבריאות וכן לקבל את אישור אגף אמ"ר לצורך הייבוא. פעמים…

קרא עוד
cross
0
    עגלה ריקהחזרה לחנות