0
sync logo
SYNCבלוג תקני ISO

ISO 45001 - תקן בטיחות ובריאות בתעסוקה - סרטון

מאי 2018

תקן ISO 45001 הנו תקן חדש שנכנס ב2018 ומציג את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת).

cross
0
    עגלה ריקהחזרה לחנות